MFC

Multi-functioneel centrum. Een MFC biedt allerlei vormen van begeleiding of jeugdhulpverlening aan: van contextbegeleiding, over behandeling en dagopvang tot verblijf. Een MFC heeft hierbij zelf enige mogelijkheid om te schakelen in het aanbod aan een minderjarige tussen deze verschillende vormen van jeugdhulpverlening.

OC

Orthopedagogisch centrum (bij VAPH-voorzieningen (MFC’s) wordt vaak ook bijzonder onderwijs aangeboden: zo’n MFC samen met de scholen voor bijzonder onderwijs wordt vaak een orthopedagogisch centrum genoemd)

iCM

Interveniërend CaseManagement. De consulent van het OCJ wenst op de hoogte te blijven van de belangrijke stappen in de begeleiding door de jeugdhulporganisatie én stuurt elke belangrijke stappen in de begeleiding aan als Externe Regisseur.

oCM

Observerend CaseManegement. Het OCJ heeft een jeugdhulporganisatie ingeschakeld om de jeugdhulp te realiseren en wenst als ‘Externe Regisseur’ op de hoogte te blijven van elke belangrijke stap in de jeugdhulpbegeleiding.

IRPC

Intersectorale Regionale PrioriteringsCommissie. Deze commissie beoordeelt maandelijks de aanvragen tot prioritering van begeleidingen in het VAPH.

Stent

Stent – Oost-Vlaanderen is een werkgroep van het IROJ. Deze werkgroep beoogt overleg en samenwerking te organiseren tussen de jeugdhulpsectoren: BJB, GGZ en VAPH.

IROJ

Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp. Elke provincie heeft een IROJ, een vertegenwoordiging van alle Vlaamse jeugdhulpsectoren en de gebruikers in overleg samenbrengt. Dit IROJ stuurt de implementatie van de integrale jeugdhulp aan, stimuleert tot samenwerking, evalueert de werking van de jeugdhulp (van Brede Instap tot Crisishulp).

eCB

Dagcentrumbegeleiding die bestaat uit enkel-contextbegeleiding (dus geen CB gecombineerd met dagbegeleiding-in-groep)

IR

Interne regisseur (beheert de instroom, doorstroom en uitstroom in het dagcentrum)

DC

Dagcentrum