Werkfiche AANMELDING

Het onderstaande schema is bedoeld als steekkaart voor aanmelders.

We maken hierbij een onderscheid tussen Dagbegeleiding-in-groep (altijd gecombineerd met contextbegeleiding) en de Contextbegeleiding los van dagbegeleiding-in-groep. Beide instroommogelijkheden zijn rechtstreeks toegankelijk. Wij hebben 11 plaatsen voor DG+CB en 2 bijkomende plaatsen voor CB. We prefereren de hulpaanvraag waarbij DG en CB samen aangevraagd worden. Deze combinatie noemen wij de dagcentrumwerking (DW).

Deze steekkaart is gemakkelijk af te drukken. Onderaan publiceren we het middendeel in dit schema nog eens apart.


Hulpaanbod-CPA-instroomcriteria


Hulpaanbod

Geef een reactie