Wat als er (g)een plaats in het dagcentrum vrij is?

Na een aanmelding nemen wij contact op met de aanmelder en worden de eerste afspraken gemaakt.

Het eerste contact met een gezin gebeurt via een kennismakingsgesprek. (zie: Instroom in dagcentrum De Twijg). Op dat moment is er nog geen engagement van begeleiding noch het dagcentrum noch door de ouders.

Graag geven we hierbij een woordje uitleg.

 • Situatie 1:

  Er is plaats in het dagcentrum vrij of vrijgekomen en de dagcentrumbegeleiding kan starten

  Als er een dagcentrumplaats vrij is (DG + CB of enkel CB) wordt de aanmelder op de hoogte gebracht, die op zijn beurt het gezin kan informeren. Er wordt een kennismaking (en mogelijks intake)- gesprek gepland.

 • Situatie 2:

  Er is een wachtlijst en de DC-begeleiding kan pas later starten

  • De Interne Regisseur zal contact opnemen met de aanmelder om een kennismakingsgesprek te plannen.
  • Zodra er een plaats vrijkomt in het dagcentrum wordt in volgorde van aanmelding bij de aanmelder van het eerste gezin dat op de wachtlijst staat, en bij het gezin zelf, gepolst of er nog een vraag naar dagcentrumbegeleiding is. [Merk op : De werking van het dagcentrum is onderhevig aan prioritering.] Is er nog een hulpvraag, dan volgt zo snel mogelijk een intakegesprek.
   • Als er geen vraag meer naar begeleiding is (behalve bij OCJ-, VK- of JRB-aanvragen) kan de aanmelder desgewenst alsnog een poging doen om de nood aan hulp met het gezin aan te kaarten en stimulerend op hun motivatie in te spelen. Als er uiteindelijk echt geen vraag meer naar begeleiding is (behalve dus bij OCJ-, VK- of JRB-aanvragen) is, wordt het gezin definitief geschrapt van de wachtlijst van het dagcentrum. Een vernieuwde vraag op latere datum plaatst het gezin terug onderaan de wachtlijst.

Deze pagina is laatst aangepast op 22/02/2023

Geef een reactie