Missie of opdrachtverklaring

S A M E N   OP   P A D


Het dagcentrum De Twijg is erkend door Het Vlaams Agentschap Opgroeien als organisatie in de sector Bijzondere Jeugdbijstand om minderjarigen en hun opvoedingscontext te begeleiden. Het begeleidingsaanbod van het dagcentrum is rechtstreeks toegankelijk.

Wij bieden aan:

Contextbegeleiding

Contextbegeleiding gecombineerd Dagbegeleiding in groep

Wij willen SAMEN OP PAD gaan met de minderjarige en zijn context. Wij willen hen op een respectvolle en betrouwbare manier begeleiden en ondersteunen.

Dit betekent voor ons:cropped-Logo-Twijg-2015-website-breed-TR.gif

open zijn in alle stappen die we zetten;

vertrekken vanuit de krachten van de minderjarige en zijn ouders en hen hierin bevestigen;

op een open manier communiceren met elkaar;

ons inzetten om de minderjarige en zijn context sterker te maken.

Wij willen bereiken

dat de minderjarige en zijn context op eigen kracht en veilig verder kunnen

   of

dat de minderjarige en zijn context kunnen inzien dat een andere vorm van hulpverlening nodig is.


Het dagcentrum De Twijg is een voorziening van de VZW Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent. Het dagcentrum is een afdeling van het OC Styrka, Gent.bvl

Laatste aanpassing van deze pagina: 8/03/2019.

Geef een reactie