Link tussen contextbegeleiding en dagbegeleiding

Transfer naar het gezin

De module ‘Dagbegeleiding in groep’ is een meerwaarde bij de module ‘Contextbegeleiding’. Doordat de begeleiders die met de ouders werken ook groepsbegeleiders zijn, kan op een meer ‘ervaren’ wijze gesproken worden over de ontwikkeling, het functioneren, de blokkages van zoon of dochter.

Het uiteindelijke doel van het dagcentrum De Twijg is elk gezin en specifiek de ouders zo competent te maken dat het gezin weer op eigen kracht verder kan: de ouders zijn dan gegroeid in ouderlijke vaardigheden, de verontrusting is sterk afgenomen, de onderlinge relaties in het gezin zijn duidelijker en gezonder geworden, …

De middelen die hiertoe ter beschikking staan van de contextbegeleiders zijn:

  • de contextbegeleiding zelf: gesprekken met de belangrijke opvoedingsverantwoordelijken, met desgevallend ondersteuning, training, sturing, modeling, en zelfs toevoeging van een therapeutische sessie voor één of meer van de gezinsleden door een externe dienst
  • de individuele begeleiding: zowel voor de minderjarigen die enkel contextbegeleiding krijgen als zij die ook dagbegeleiding krijgen is de individuele begeleiding een belangrijk hulpmiddel om het gezinsfunctioneren te optimaliseren
  • de dagbegeleiding geeft de begeleiders tal van mogelijkheden om zelf met de minderjarige in zijn groepsfunctioneren aan de slag te gaan.

Vanuit de individuele begeleiding en de dagbegeleiding willen we inwerken op het gezinsfunctioneren. Deze inwerking noemen we transfer: de resultaten van de individuele begeleiding en die van de dagbegeleiding, wat het functioneren van de minderjarige betreft, moet uiteindelijk in de leefcontext van het gezin binnengebracht worden. Door het positieve klimaat in leefgroep van het dagcentrum (zie o.a. cohesie), de pedagogische vaardigheden en de begeleidingstechnieken waarin de begeleiders getraind zijn, lukt het in de dagbegeleiding vaak vrij snel om het gewenst gedrag van een minderjarige te verhogen. Dit gewenst gedrag moet evenwel vooral thuis zichtbaar worden. Via de ondersteunende gesprekken met de ouders (meermaals ook samen met de minderjarige), de afspraken en werkpunten voor ouders en minderjarige kan dan de transfer van het gewenst gedrag gerealiseerd worden.

Geef een antwoord