Erkenning als jeugdhulpaanbieder

Ons huidig modulair aanbod

In dagcentrum De Twijg kunnen gezinnen geholpen worden met opvoedingsvragen, gekenmerkt door verontrusting. Hiertoe is het dagcentrum erkend om twee hulpmodules aan te bieden: Contextbegeleiding (CB) en dagbegeleiding-in-groep (DG).
De hulp door het dagcentrum georganiseerd wordt telkens in perioden van zes maanden aangegeven.

 • Contextbegeleiding verwijst naar de begeleiding van alle levensdomeinen of de hele leefcontext waarin de minderjarige opgroeit.
 • Dagbegeleiding-in-groep is het aanbieden van een positief leefklimaat in de dagcentrumgroep, tijdens de weekdagen, na de schooltijd. De dagbegeleiding is altijd gecombineerd met contextbegeleiding. 

Het Dagcentrum De Twijg kiest ervoor om zoveel mogelijk de dagbegeleiding aan te bieden.
De module contextbegeleiding (CB) kàn afzonderlijk aangeboden worden. Zo kan bv. dit een mogelijkheid zijn om de dagcentrumbegeleiding af te ronden.

 

Het Dagcentrum De Twijg is erkend voor:

 • ‘CB gecombineerd met DG’: 11 plaatsen
 • ‘enkel CB’ (dus zonder DG): 2 plaatsen

Beide hulpvormen zijn rechtstreeks toegankelijk, voor gelijk welke CPA of betrokkenen in de opvoeding van een minderjarige

 • De erkenningen door Agentschap Jongerenwelzijn kenden tijdens de voorbije jaren een evolutie, die we hier kort schetsen.

   

  Erkenning vóór 2013

  Bij de oprichting van het dagcentrum op 01/03/1989 was het dagcentrum erkend voor de dagcentrumbegeleiding van 12 minderjarigen. Deze erkenning werd enkele jaren later teruggebracht op 11 (wegens een minder goede bezetting gedurende een lange periode).

   

  Erkenning vanaf 2013

  Vanaf 2013 werd experimenteel overgestapt naar een andere vorm van financiering van de Bijzondere Jeugdbijstand, op basis van modules. Zo werd de dagcentrumwerking omschreven als Contextbegeleiding en Dagbegeleiding-in-groep.  De weging van deze hulpmodules bepaalde ook de grootte van de financieringsenveloppe die toen werd ingevoerd. De 11 plaatsen dagcentrumwerking werden als volgt ‘gewogen’:

  • de 11 CB-modules werden opgesplitst in 7 enkeltellende en 4 dubbeltellende modules, die dus samen [7 + (2 x 4)] = 15 ‘punten’ opleveren
  • de 11 DG-modules tellen elk dubbel, wat 22 ‘punten’ opleverde.

  Zo kreeg ons dagcentrum een weging van 37 ‘punten’.

   

  Erkenning vanaf 2015

  • Transitie vanaf 2015

  Op 01/01/2015 mocht het dagcentrum een ombouw doen van de CB-modules. We kozen ervoor om voortaan 11 enkeltellende en 2 dubbeltellende CB-modules aan te bieden [= 11 + (2 x 2) = 15 ‘punten’]. Door eenzelfde aantal punten te behouden werd de financiering en dus ook het personeelsbestand niet gewijzigd.

  • Rechtstreekse toegankelijkheid van het dagcentrum

  Samen met die transitie werd door het Agentschap Jongerenwelzijn beslist om die CB-modules (01/01/2015) en de DG-modules (01/03/2015) rechtstreeks toegankelijk te maken. Hierdoor is de hele werking van het dagcentrum rechtstreeks toegankelijk. Aanmelders (CLB-medewerkers, consulenten van het OCJ of van de SDJ, medewerkers van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) en anderen) kunnen dus minderjarigen voor begeleiding aanmelden in het dagcentrum, zonder langs de intersectorale toegangspoort te moeten passeren.

 • Het modulaire aanbod (contextbegeleiding en dagbegeleiding) in de dagcentrumwerking geeft de mogelijkheid dat multifunctioneel kan gewerkt worden. Hierbij ontbreekt evenwel de verblijfsfunctie. Daartoe wil het dagcentrum nauw samenwerken met de buurvoorziening: het MFC Sint-Jozef.

  Dit betekent dat het mogelijk is dat beroep gedaan kan worden op de verblijfsmodule van het MFC Sint-Jozef, waarbij bv. in een crisissituatie een minderjarige daar voor een korte periode residentieel (nachtopvang) kan opgevangen worden terwijl het dagcentrum De Twijg de contextbegeleiding/dagbegeleiding verder opneemt.

 

 

Geef een antwoord