Erkenning als jeugdhulpaanbieder

Ons huidig modulair aanbod

In dagcentrum De Twijg kunnen gezinnen geholpen worden met opvoedingsvragen, gekenmerkt door verontrusting. Hiertoe is het dagcentrum erkend om twee hulpmodules aan te bieden: Contextbegeleiding (CB) en dagbegeleiding-in-groep (DG).
De hulp door het dagcentrum georganiseerd wordt telkens in perioden van zes maanden aangegeven.

  • Contextbegeleiding verwijst naar de begeleiding van alle levensdomeinen of de hele leefcontext waarin de minderjarige opgroeit.
  • Dagbegeleiding-in-groep is het aanbieden van een positief leefklimaat in de dagcentrumgroep, tijdens de weekdagen, na de schooltijd. De dagbegeleiding is altijd gecombineerd met contextbegeleiding. 

Het Dagcentrum De Twijg kiest ervoor om zoveel mogelijk de dagbegeleiding aan te bieden.
De module contextbegeleiding (CB) kàn afzonderlijk aangeboden worden. Zo kan bv. dit een mogelijkheid zijn om de dagcentrumbegeleiding af te ronden.

Het Dagcentrum De Twijg is erkend voor:

  • ‘CB gecombineerd met DG’: 11 plaatsen
  • ‘enkel CB’ (dus zonder DG): 2 plaatsen

Beide hulpvormen zijn rechtstreeks toegankelijk, voor gelijk welke CPA of betrokkenen in de opvoeding van een minderjarige.

Geef een reactie