Begeleidingsgesprek

Het begrip ‘context’ in contextbegeleiding verwijst naar alle systemen die zich rondom een minderjarige bevinden: huiskring, de school, de sportvereniging, het straatkliekje, het verblijf bij andere familieleden, overleg met andere hulpverleners rondom een gezin, …

Het spreekt voor zich dat het aantal begeleidingsuren vooral besteed zal worden aan het gezin waarin de minderjarige verblijft. Ook de contacten met de school zullen hierbij frequent aanwezig zijn.

De begeleiding in de Bijzondere Jeugdzorg is een ingrijpende begeleiding, zowel voor de minderjarige als voor het gezin. Vooral de ouders zullen op hun opvoedende taak aangesproken worden, maar ook andere gezinsleden worden in de begeleiding betrokken. Hierbij wordt minstens wekelijks – soms tweemaal per week – een begeleidingsmoment in het gezin voorzien. Deze begeleiding beperkt zich voornamelijk tot de weekdagen. Ze gaat bij voorkeur aan huis door en kan een uur of meer tijd in beslag nemen.

Vaak zijn deze thuiscontacten begeleidingsgesprekken. Maar ook meeleefmomenten kunnen georganiseerd worden, overdag of eventueel ‘s morgens of ‘s avonds.

  • De begeleidingsgesprekken worden (liefst) met beide ouders samen gehouden en kunnen over alle onderwerpen gaan rond de opvoeding van alle kinderen in het gezin. Zo komen de volgende basisvragen aan bod: Hoe realiseren de ouders een dagstructuur? Hoe houden zij overzicht in het gezin? Hoe gaan ze om met straffen en belonen? Hoe komen ze met elkaar overeen als er beslissingen genomen worden? Er wordt ook kritisch met de ouders naar het gezin gekeken: In welke mate is het kind veilig in het gezin? Dreigen de ontwikkelingskansen misschien in gevaar te komen? Zijn de verwachtingen van de ouders over het kind realistisch en leeftijdsadequaat? … Al deze vragen hebben steeds betrekking op of gevolgen voor de groeimogelijkheden van de kinderen in huis. In samenspraak met de ouders en de begeleide minderjarige wordt een handelingsplan opgemaakt. Hierin worden de begeleidingsvoorwaarden aangestipt en worden de doelen van de begeleiding aangegeven. Tevens wordt vermeld hoe de begeleiding geëvalueerd zal worden?
  • Met meeleefmomenten wordt bedoeld dat een begeleider samen met de ouders aan een activiteit in het gezin deelneemt: een tafelmoment, een ontspannend moment, of het ochtendritueel of avondritueel.

In al deze contactmomenten met de ouders en met de minderjarige (en eventueel met broers of zussen) kijken de begeleiders ook naar wat er goed loopt in het gezin. Waar zitten de krachten en de beschermende factoren? Vanuit de geregelde bevestiging van deze sterkte-elementen worden dan stappen gezet in het meer gepast opnemen van de opvoedingsverantwoordelijkheden door de ouders.

Geef een reactie