Missie & doelen

MISSIE EN DOELEN

De Twijg is een voorziening in de sector Bijzondere Jeugdbijstand. De algemene doelen van deze sector worden door het dagcentrum onderschreven: zorg verlenen aan minderjarigen die leven in de bemoeilijkte gezinssituatie of zoals dit genoemd wordt ‘verontrustende opvoedingssituatie – VOS’.

Als private voorziening heeft het dagcentrum een eigen missie geformuleerd.
Vanuit deze missie neemt het dagcentrum een maatschappelijke functie.

De algemene doelen van het dagcentrum zijn per begeleidingsterrein tweeledig: enerzijds willen we bevestigen wat goed loopt, anderzijds willen we telkens op zoek gaan naar uitwegen waar het moeilijk loopt.

Geef een reactie