Jeugdhulp door het dagcentrum

De jeugdhulp aangeboden door het Dagcentrum De Twijg is samengesteld uit twee typemodules:

 • Enkel Contextbegeleiding (Erkenning voor 2 plaatsen)
  • ‘Contextbegeleiding’ omvat alle begeleidingsmomenten in de context van de minderjarige. De context van de minderjarige is op de eerste plaats het gezin, meer specifiek de ouders. Andere contexten zijn de bredere familie, de school, de sportclub en de jeugdbeweging, de buurt, …
  • ‘Enkel contextbegeleiding’  biedt ook individuele begeleiding aan de minderjarige.
  • Deze contextbegeleiding wordt altijd georganiseerd vanuit overlegde doelen. Deze doelen worden in overleg vastgelegd door de ouders, de minderjarige, de Interne Regisseur, de Externe Regisseur en de contextbegeleider. Ook de individuele begeleiding vertrekt vanuit doelen die op eenzelfde manier vastgelegd zijn.
 • Contextbegeleiding gecombineerd met Dagbegeleiding-in-groep (Erkenning voor 11 minderjarigen)
  • Deze hulpverleningsvorm biedt naast de contextbegeleiding, zoals hierboven beschreven, ook dagelijkse begeleiding na de schooltijd (tot 19 uur). In de schoolvakanties voorziet de begeleiding een leefgroepwerking van 9 uur tot 17 uur.
  • De dagbegeleiding wordt opgezet vanuit doelen die enerzijds algemene doelen zijn voor alle minderjarigen en anderzijds individuele doelen op maat van elke minderjarige.
  • Merk op: Dagbegeleiding-in-groep zónder contextbegeleiding is niet toegestaan.

In de onderliggende pagina’s van deze website-tab worden beide modules uitgebreid toegelicht.


 

Geef een reactie