IROJ

Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp. Elke provincie heeft een IROJ, een vertegenwoordiging van alle Vlaamse jeugdhulpsectoren en de gebruikers in overleg samenbrengt. Dit IROJ stuurt de implementatie van de integrale jeugdhulp aan, stimuleert tot samenwerking, evalueert de werking van de jeugdhulp (van Brede Instap tot Crisishulp).