OC

Orthopedagogisch centrum (bij VAPH-voorzieningen (MFC’s) wordt vaak ook bijzonder onderwijs aangeboden: zo’n MFC samen met de scholen voor bijzonder onderwijs wordt vaak een orthopedagogisch centrum genoemd)