IRPC

Intersectorale Regionale PrioriteringsCommissie. Deze commissie beoordeelt maandelijks de aanvragen tot prioritering van begeleidingen in het VAPH.