Stages

STAGE-AANVRAGEN

Het dagcentrum ‘De Twijg’ krijgt jaarlijks zeer veel stage-aanvragen.
Maar we zijn een klein jeugdhulpcentrum, zodat we op weinig aanvragen positief kunnen antwoorden.

Wij hebben als beleid bepaald dat we enkel stages toelaten vanuit een hogeschool/universiteit met een (ortho-)pedagogische richting én uit het Gentse.
Mogen we vragen dat andere studierichtingen of scholen buiten Gent zich tot andere stageplaatsen zouden richten.

Indien je in aanmerking komt voor een stage in het dagcentrum, kan je je wenden to ann-sofie.algoet@twijg.be  (teamverantwoordelijke en stagebegeleider).