Je zoekt hulp in de opvoeding van je kind(eren)

Een kind opvoeden kan soms moeilijk worden. Er zijn zovele redenen waarom ouders (tijdelijk) niet meer de draagkracht hebben om alles binnen het gezin zo te sturen dat alles verloopt zoals ze zich gedroomd hebben of zoals anderen (buren, school, …) verwachten dat het er in een gezin aan toe gaat.

Hoe moet het er dan aan toegaan? Iedereen heeft toch wel eens een moeilijk moment… Het kan financieel moeilijk gaan. Kinderen kunnen lastig doen. Pubers puberen. Elk kind is anders en dat merk je vlug als je meerdere kinderen hebt.

Als het dan moeilijk loopt in het gezin, dan kan je met je vragen misschien op de school van je kind terecht… of bij de huisarts… of bij familie of buren… Maar soms weten ook zij niet altijd raad of sta je er als ouder echt alleen voor. Je kan dan informatie zoeken op het internet, zoals bij www.zitdazo.be met hun 10 opvoedingstips of bij de Opvoedingswinkel Gent. Vaak geven deze gesprekken of tips een voldoende schouderklop of idee om het opvoedingsprobleem aan te pakken. Maar even vaak is dit onvoldoende…

 

Ouders kunnen aankloppen bij de jeugdhulp in Vlaanderen

In Vlaanderen wil men de gezinnen niet aan hun lot overlaten. De jeugdhulp is zo georganiseerd dat er organisaties zijn waar ouders of ondersteuners van ouders (bv. een leerkracht, een CLB-medewerker, een huisarts, …) rechtstreeks naartoe kunnen stappen. Andere organisaties van jeugdhulp kan men maar bereiken via een doorverwijzing. Deze laatste groep noemt men ‘niet rechtstreeks toegankelijk’.

Wil je meer informatie, bel ons tijdens de werkuren gerust op tel.nr.: 09-220 42 75.

Je wil zelf aankloppen voor hulp in Dagcentrum De Twijg

Het dagcentrum De Twijg is rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat iedereen zelf de beslissing kan nemen om voor opvoedingshulp een hulpvraag te richten aan het dagcentrum. In De Twijg worden twee hulpvormen aangeboden: contextbegeleiding en dagbegeleiding-in-groep  (zie voor meer details elders op deze website).

Meestal gebeurt een aanmelding door een andere dienst, zoals het CLB, een OCMW-medewerker, … Maar als ouder (of als jongere) kan je ook zelf een stap zetten en aankloppen aan het dagcentrum. Bel hiertoe vooraf naar 09-220 42 75. Meld kort je opvoedingsprobleem en de begeleider van het dagcentrum zal je beluisteren. Daarna zal de begeleider aangeven of je hulpvraag gepast is om door een dagcentrum ‘Bijzondere Jeugdzorg’ te worden opgenomen. En zo ja, dan zal hij een eerste afspraak maken. Anders zal hij pogen je verder te helpen door je zo goed mogelijk door te verwijzen naar andere hulpverleningsvormen. 

 

Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 08/03/2019