Thuisdagen

Waarom thuisdagen?

Thuisdagen zijn uiteraard enkel van toepassing bij de dagcentrumwerking waarbij beide modules (Contextbegeleiding + Dagbegeleiding in groep) ingezet zijn.

Het is de bedoeling van de dagcentrumbegeleiding (de module dagbegeleiding-in-groep) dat de minderjarigen ‘zo snel als mogelijk’ terug volledig thuis kunnen blijven. Na een periode dat de minderjarige elke weekdag naar het dagcentrum ‘moet’ komen, kan het dagcentrum ‘thuisdagen‘ organiseren. Dit zijn een of meerdere weekdagen die, naast het weekend, door de minderjarige na de schooltijd thuis doorbrengt.

De vaaardigheden die in de leefgroep getraind zijn, het werken met werkpunten, … worden tijdens de contextbegeleiding thuis besproken en eventueel ook geïntroduceerd. Soms kunnen ouders met wat oefening verderzetten wat in de begeleidingsgesprekken aan bod komt/kwam, soms kan de expliciete sturing vanuit het dagcentrum (tijdens IB-momenten) resulteren in gewenst gedrag thuis door de minderjarige, soms is de fragmentaire aanwezigheid van een begeleider in huis als trainer gewenst.  De ’thuisdagen’ zijn een in te zetten hulpmiddel om gewenst gedrag bij de minderjarige te faciliteren.

Bij een schakeling van Contextbegeleiding + Dagbegeleiding naar ‘enkel Contextbegeleiding’ kan deze overgang ook ingeleid worden door het invoeren van afbouwdagen.

Enkele opmerkingen
 • Thuisdagen worden altijd in samenspraak met de Interne of Externe Regisseur omschreven en afgegrensd.
 • Thuisdagen worden altijd vanuit doelstellingen ingevoerd, met akkoord van de ouders, de minderjarige en het Twijgteam.
 • De beslissing om een thuisdag (behalve bij afbouwdagen) in te voeren kan altijd teruggeschroefd worden.
 • Thuisdagen worden altijd ingevoerd vanuit de mogelijkheden van de contextbegeleider of individuele begeleider

Soorten thuisdagen in de ‘dagbegeleiding-in-groep’

 1. Oefendagen
  • Oefendagen zijn altijd in tijd beperkt. Zij worden ingevoerd op een of meerdere specifieke vaardigheden te trainen. Bv. studiebegeleiding thuis (trainen van ouders, routine inbrengen voor de minderjarige). Oefendagen worden tijdens de gezinsgesprekken en op de teamvergaderingen geëvalueerd.
 2. Afbouwdagen
  • Naar het einde toe van de begeleiding wordt de verplichte dagelijkse aanwezigheid van de minderjarige afgebouwd: één thuisdag, een tweede thuisdag, … Deze afbouwdagen worden in principe niet terug ingetrokken (tenzij er gewichtige redenen zijn waarom de dagelijkse aanwezigheid van de minderjarige terug vereist is). Deze afbouwdagen worden ook begeleid met doelen en concrete afspraken.
 3. Overgangsdagen
 4. Gelegenheidsdagen
  • Dit zijn alle andere thuisdagen die niet beantwoorden aan de bovenstaande definitie van de georganiseerde thuisdagen. Ook hier wordt een onderscheid tussen twee soorten gemaakt: de thuisdag omwille van een hobby en de thuisdag omwille van omstandigheden.
Transfer

 

 

Geef een antwoord