Info over het aanmelden in het dagcentrum

Het dagcentrum De Twijg is voor zijn jeugdhulpverlening rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat iedereen kan aanmelden: ouders, eerstelijns-hulpverleners, artsen en paramedici, buurtwerkers, leerkrachten of begeleiders in het onderwijs, hulpverleners in jeugdhulporganisaties, consulenten van het OCJ of SDJ, … Behalve de ouders worden al deze mensen die een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) aan het dagcentrum signaleren ContactPersonen-Aanmelders (CPA) genoemd (een term aangegeven in het Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp).

Instroom in het dagcentrum of aanmelding

Voor de instroom (en dus voor de aanmelding) in het dagcentrum stellen we voor dat de CPA als eerste initiatief een ‘online aanmelding‘ doet. Hiervoor is een Google-drive-formulier opgemaakt (met inachtname van de bescherming van de privacy). Het dagcentrum krijgt dan per mail een bericht dat er een aanmelding gebeurde. De interne regisseur (IR) van het dagcentrum zal de eerstvolgende werkdag (of bij afwezigheid een collega) telefonisch contact opnemen met de CPA, waarbij privacy-gevoelige gegevens meegedeeld kunnen worden. Tevens kunnen bijkomende afspraken met de CPA gemaakt worden.

Als ouders zelf contact met het dagcentrum willen opnemen, gebeurt dit best ’telefonisch’ (09-220 42 75) of bij uitzondering ‘aan de deur’ van het dagcentrum. Na een telefoontje wordt een afspraak gemaakt met een begeleider van het dagcentrum.


VerdeTwijg-gebouwr op deze website

Verder op deze website-pagina geven we instroomcriteria op en een overzicht van het google-drive-formulier. We appreciëren het als CPA’s deze informatie gebruiken bij de bespreking met de ouders over het voorstel tot dagcentrumbegeleiding.

Als je als CPA de werking van het dagcentrum voldoende kent, kan je hier rechtstreeks aanmelden: Meld hier aan  

Het begeleidingsteam van DC De Twijg dankt je voor de aanmelding en de professionele samenwerking.

Geef een antwoord